• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Mevzuat

Yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte ekonomik ve ticari değer yaratacak, katma değeri yüksek, yenilik ve girişimciliğe dayalı, üniversiteler ile diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında iş birliği ağlarını, kümelenmelerini, bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirmeyi, kamu yararına yönelik olarak üretilecek projeler ile alınacak kararlar için bilgi üretmeyi ve bunun için gerekli iç ve dış paydaşlar ile bağ kurmayı hedefleyen İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği ve Mekansal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezimizin 27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.